OMÍTKY PANELY PODLAHA SKLO  

+ MATERIÁLY - PANELY

Schválený panelový systém určený k zhotovení kurtů pro hru squash, racquetball a ricochet

Název produktu
Panely s vysokou měrnou hustotou. Panely jsou určeny pro sestavu panelového systému a to k montáži na stěny: Squash: čelní, boční resp.zadní a podhledové. Racquetball a ricochet: čelní, boční resp.zadní a podhledové

Výrobce
Fiberesin Industrier, INC., Oconomowoc, WI 53066 USA
Hollman, INC., Irving, TX 75038 USA

Obchodní zastoupení
The Court Company Corporate:
Office: Memphis, TN 38119, USA
Regional and Overseas Office: Flower Mound, TX 75022, USA

Vlastnosti panelové sestavy

Použití:
Panely jsou určeny k montáži do interiéru již hotových staveb v běžných podmínkách stavební připravenosti do hodnot: relativní vlhkost RVmax 60%, teplota Tmin15°C. Montáž lze provádět buď na konstrukční prvky stavby, které odpovídají požadavkům upevnění panelů (rovinnost, svislost, rozměry atd-tento případ předem konzultujte s dodavatelem) nebo na novou konstrukci (Fe). Dodávka nové konstrukce a její montáž je standardní postup dodavatele. Pokud bude hodnota RV vyšší než 60% je třeba zohlednit objemovou roztažnost panelů. Změna rozměrů je 0,4% při T=32,22°C (90F) a RV=90% za 60 dnů. Dále je třeba provést opatření proti kondenzaci vlhkosti na zadní stěně panelů (předpokladem je zateplení vlastního objektu a udržování stálé teploty v rozmezí 10°-20°C, ideální 15°C).

Složení a materiály
Panely jsou zpracovány ve formách na ploché desky lisované za vysokého tlaku mezi kovovými deskami.

  1. čelní strana je tvořena celulózovým papírem impregnovaným melaminovou pryskyřicí. Tento materiál je průhledný a vytváří homogenní struktůru povrchu panelu. Je tak zajištěna vynikající ochrana proti oděru a zašpinění povrchu panelu a také jednotný odskok a odraz míče od povrchu panelu.
  2. další podpovrchové vrstvy tvoří celulózový papír (vysoké gramáže) opět impregnovaný melaminovou pryskyřicí. Tyto vrstvy jsou barevně charakteristické pro čelní (bílá) a zadní (hnědá) strany.
  3. třetí a několik dalších vrstev je tvořeno opět vysoce odolným papírem impregnovaným melaminovou pryskyřicí. Tyto vrstvy dodávají panelům jejich charakteristickou tvrdost a tuhost proti nárazu tvrdých předmětů.
  4. střed jádra je tvořen 3 vrstvami s měrnou hustotou DT desky 62 ib/cf a 55 ib/cf. Obě tyto desky vyhovují nebo překračují požadavky specifikace ANSI A208.0-1979-1-H-2. Hustota panelů je pro panel 17/16"(38mm) cca 327,6 kg/m2 a pro panel 11/8"(28mm) cca 287,3 kg/m2

Lisování za tepla a vysokého tlaku, uvedených komponent (jádro a vícevrstvý papír). V průběhu lisovacího procesu prolnou pryskyřice jednotlivé vrstvy a vytvoří vysoce odolný materiál proti mechanickému a chemickému poškození (včetně kroucení povrchu panelu).

Poznámka: Lze užít i panely jiné tloušťky, ale pouze panely 11/8"(28mm) a 17/16"(38mm) jsou schváleny mezinárodní světovou squashovou asociací (WSF), jako vhodné pro montáž kurtů squash.

Technické údaje
Rozměr panelu Hmotnost panelu
17/16 x 48 x 96 / 48 inch 250 lbs.
38 x 1 219,2 x 2 438,4 / 1 219,2 mm 113,4 kg
11/8 x 48 x 96 / 48 inch 170 lbs.
28 x 1 219,2 x 2 438,4 / 1 219,2 mm 77,1 kg

Stěnové panely s vysokou hustotou vyhovují nebo i překračují příslušné normy pro vysokotlaké melaminové lamináty a vyhovují všem zkouškám, jak je uvedeno ve Federální specifikaci L-T-0041C-(GSA-FSS) typ 111.
Jádro desky vyhovuje nebo i překračuje požadavky ANSI A208.0-1979-2MS

Výsledky zkoušek: obvyklé hodnoty

Zkoušky na odolnost proti potřísnění:
Vyhovuje NEMÁ LD3.1 1985

Zkoušky na uchycení šrouby (přímé vypadnutí šroubu) ASTM D-1037-64
  17/16 (38) 11/8 (28)
Čelo panelu 680 lb (308,5 kg) 620 lb (281,3 kg)
Hrany panelu 600 lb (272,2 kg) 400 lb (181,5 kg)

Mechanické vlastnosti
Vnitřní ohyb psí 210 200
Modul protržení psí 3.950 4.750
Modul pružnosti psí 619.000 700.000

Zkoušky na náraz (nemá LD-3-75)

17/16 (38)     1 524 mm
11/8 (28)       1 016 mm

Zkoušky na změnu rozměrů
17/16 (38)     40% zvětšení
11/8 (28)       30% zvětšení

Zkoušky na oděr (Nemá LD.1-1975)
2 500 cyklů pro panel 17/16 (38) a panel 11/8 (28)

Zkoušky na šíření ohně ASTM E-84 postup pro oba panely
Šíření ohně 90
Za přispění paliv 105
Hustota kouře 290
 
 
 
 
 
 
   
Armoucoat FIBERESIN INDUSTRIES, INC. HOLLMAN HARDMASS JUNCKERS
   
 
+ KONTAKT
Vachkova 1016 / 5
104 00 Praha 10

tel.: +420 602 311 559
e-mail: in-tec@volny.cz
    omnet webdesign 2006