+ REALIZACE

Dodávku kurtů typu SQUASH lze realizovat z několika druhů materiálů podle přání zákazníka a to, jak v provedení klasické technologie zdění a specielních omítek, tak i v provedení různých typů konstrukcí obkládaných speciálními panely.

Technologie zdění se specielní omítkou pro kurty SQUASH

obr1 Realizační firma In-Tec používá pro nanášení omítek materiál od renomovaného výrobce firmy ARMOURCOAT. Naši pracovníci ovládají technologii nanášení specielních omítek s vysokou pečlivostí a precizností provedení. Byli vyškoleni na akcích v zahraničí pod dozorem zkušených odborníků z Anglie. Příprava specielní omítky a její nanášení je patrné z obrázku.


obr2 Před vlastním nanášením základní vrstvy (Basecoat) je třeba vymezit hrací plochu pomocí lišt konkávního tvaru viz obrázek (plast, dřevo, kov). Ještě před realizací hrubé stavby by měla proběhnout jedna z nejdůležitějších konzultací, zaměřená na volbu substrátu stěn, které tvoří podklad pro specielní omítku. Všechny konkrétní podrobné informace o vhodné kombinaci použitých materiálů obdržíte při návštěvě v našem konzultačním středisku (Vachkova 1016/5, Praha 10, tel/fax: +420 267 713 842, mob. +420 602 311 559) a nebo po dohodě v našem squashovém centru na Praze 1.

První konzultaci doporučujeme využít i v případě již zpracovaného projektu. Zkušenosti, které jsme při zhotovování kurtů získali nás nutí ke kladení stále většího důrazu na pečlivé provedení hrubé stavby. Ztráty, kterým lze získáním informací zabránit v extrémních případech představují i 25% vynaložených nákladů na zhotovení kurtu. Pokud nelze dodržet skladbu stěn z materiálů doporučených výrobci specielních omítek, jsou možné i jiné varianty zhotovení kurtů pro SQUASH, které je třeba konkrétně pro daný případ specifikovat. Podrobnější údaje o vlastnostech jednotlivých materiálů obdržíte v naší kanceláři nebo na kontaktních místech u našich dealerů.

Uvedený materiál specielních omítek je dodnes používán po celém světě a je schválen WSF. Celkově je na světě zhotoveno touto technologií min. 32 000 SQUASH-ových kurtů z celkového počtu cca 44 980 a další jsou ve výstavbě. V České republice je technologií omítek zhotoveno cca 10% SQ kurtů.

obr3 Stejně důležité, jako složení a provedení hrubé stavby je návrh a instalace osvětlení pro kurt SQUASH. Při požadavcích, které jsou kladeny na přesnost a kvalitu provedení finální SQUASH-ové omítky (Topcoat), je nezbytné kvalitní osvětlení. SQUASH je velmi rychlá a dynamická hra, která vyžaduje osvětlení odpovídající její náročnosti. V případě rekreační hry se lze spokojit s osvětlením cca 350-400 Lx. Pro sportovní turnajový provoz je předepsána hodnota 500 Lx a v případě mezinárodních zápasů s možností TV přenosu musí být zajištěna intenzita osvětlení kolem 1 000 Lx. Při návštěvě v naší kanceláři Vám přiblížíme různé druhy řešení osvětlení kurtů s jejich výhodami i nedostatky a pomůžeme Vám vybrat to nejvhodnější pro Vaši konkrétní akci. Způsob jednoho z modelových řešení osvětlení v kurtu pro SQUASH je uveden na obrázku.

Kompletní harmonogram průběhu dohotovovacích prací na kurtu pro SQUASH je následující :

 1. Zhotovení hrubé stavby (odpovídá zhotovitel hrubé stavby, konzultace s dodavatelem technologie SQUASH).
 2. Instalace osvětlení (dodavatel technologie SQUASH-pokud je součástí dodávky).
 3. Vymezení hrací plochy kurtu (dodavatel technologie SQUASH).
 4. Dokončení veškerých prací v prostoru kurtu (konečná úprava povrchů mimo hrací plochu kurtu - strop, stěny nad hrací plochou, rozvody vzduch a ozvučení atd. odpovídá zhotovitel hrubé stavby, konzultace s dodavatelem technologie SQUASH).
 5. Nanesení základní vrstvy omítky (dodavatel technologie SQUASH).
 6. Nanesení finální vrstvy omítky (dodavatel technologie SQUASH).
 7. Osazení zadní skleněné stěny a dveří kurtu (dodavatel technologie SQUASH).
 8. Položení sportovní podlahy (dodavatel technologie SQUASH, podmínkou je dostatečné "vyzrání" betonu a substrátů stěn).
 9. Dohotovovací práce a doplňky (rozměření, lajnování, zhotovení vstupní podesty, upevnění sítí a pod. - dodavatel technologie SQUASH).

obr4 Z uvedeného je patrné hned několik zásad nutných pro zajištění uspokojivého konečného výsledku. Především to, že dohotovovací práce na SQUASHovém kurtu jsou práce konečné (včetně nanášení omítek), a proto veškeré PSV i HSV práce musí být před nástupem realizačního týmu ukončeny. S ukončením těchto prací je třeba v harmonogramu počítat v dostatečném předstihu s ohledem na dílčí požadavky pro zajištění plynulosti provádění dohotovovacích prací (např.pokládání sportovní podlahy na dostatečně vyzrálý a vyschlý beton). Stanovení harmonogramu prací a případných změn je nemyslitelné bez konzultace o termínu dodávky SQUASH-ových komponentů reagujících na vlhko v prostorách kurtu.

obr5 Takovým komponentem je především specielní sportovní podlaha od firmy JUNCKERS SYLVA SQUASH. Podmínky pro pokládku podlahy a způsob její údržby jsou rovněž sou-částí konzultace a vyplývají z nich i obecné garanční podmínky, které realizační firma poskytuje v rámci vlastní dodávky. Jeden z typů podlah je uveden na obrázku (Junckers Sylva Squash - Maple, SQ Centrum Hájek ).


obr6Samostatnou kapitolu v dodávce kurtu pro SQUASH tvoří zadní skleněné s/in-tec-admin/těny a jejich upevňovací prvky. Výsledkem dlouholeté spolupráce s renomovaným zahraničním výrobcem speciálních squashových skel se specielní úpravou, je možnost výběru zákazníka z široké nabídky standardních typů SQUASHových zadních skleněných stěn, ale i atypických na zakázku vyrobených skel. Základní typ je uveden na obrázku ( třídílná zadní stěna -SQ centrum Inter Bratislava) Při dodávkách skleněných stěn dáváme přednost originál upevňovacím prvkům z AL SLITINY vzhledem k jejich spolehlivosti a estetickému vzhledu.

V naší nabídce nechybí ani sestava kombinovaných kurtů (zadní a jedna nebo obě boční stěny ze skla a čelní zeď omítaná). Možné jsou samozřejmě i jiné další kombinace dle přání zákazníka. I zde se vyplatí předběžná konzultace vzhledem k možnostem a specifikaci dodávky. Pro větší SQ-centra, kde je předpoklad pořádání špičkových turnajů s mezinárodní účastí nabízíme celoskleněnou verzi SQUASH-ového kurtu.

Technologie HDT vícevrstvých panelů se specielní laminací pro kurty SQUASH

obr7 Tato technologie vyvinutá v 80-tých letech v USA umožňuje zajistit prakticky stejné vlastnosti hracích stěn, jako mají kurty omítkové. Jejich největší předností oproti kurtům z omítek je jejich životnost a způsob údržby. Samozřejmě, že tak odlišné materiály, jako je omítka a speciální dřevotřísková deska mají i rozdílné způsoby zpracování. Firma In-Tec spolupracuje s e dvěma nejvýznamějšími výrobci specielních HDT panelů:

Univerzální panelový systém umožňuje splnit prakticky každé přání zákazníka, který si může zvolit dodávku od jednoho z níže jmenovaných renomovaných výrobců:

 • Hollman (USA). V tomto provedení dodáváme SQ kurty v barevném provedení podle přání zákazníka. Jedná se o speciální DT panel tl. 28mm oboustranně potažený fólií tloušťky 1,5mm.
 • Fiberesin (USA). Od tohoto výrobce dodáváme SQ kurty v bílém provedení. Materiálově se jedná o vysoce odolný druh DT zpracovaný při vysokém tlaku. Síla panelů může být 16, 20, 28 a 38 mm oboustranně laminované v několika vrstvách.

Oba uvedené panelové systémy mají vlastní samonosnou konstrukci. Pro vlastní instalaci kurtů tedy není třeba žádné další opory, pouze rovná podlaha z kvalitního betonu.

Jako doplňkovou činnost v rámci naší dodávky nabízíme instalaci ozvučovacího systému s komponenty špičkových výrobců. Projekci a montáž vzduchotechniky včetně klimatizace a pod.

Vzhledem k tomu, že úzce spolupracujeme s firmou Merco� není problém vybavit Vaše centrum veškerým sportovním zbožím včetně raket, omotávek, strun, míčků, obuvi i sportovního oblečení.

obr8 Poradenská a konzultační činnost je v případě kompletní dodávky SQUASHových kurtů od realizační firmy In-Tec, zahrnuta do celkové ceny. U naší firmy je možno objednat veškeré projekční práce i inženýrskou činnost bez ohledu na konečného dodavatele stavby viz. obrázek . V tomto případě se jedná o činnost samostatně hrazenou v souladu se sazebníkem architektů a projektantů.
Kurty pro M-Squash, Badminton a Racquetball

Kromě kurtů pro hru squash dodává firma In-Tec v panelovém provedení kurty M - Squash (původní britské označení - Short Court, u nás známý především pod názvem Ricochet), Badminton a Racquetball.

obr9 M - Squash, představuje nový raketový sport, který vznikl v 60-tých letech našeho století. Rozměry kurtu jsou výrazně menší (š x d x v - 5,5 x 8 x 2,7m) oproti kurtu squash (6,4x9,75x6m). Kromě odlišných rozměrů kurtu je kurt pro M - Squash vybaven elektronickým bodovacím systémem a infra - zónou nahrazující Tin board. Z původního názvu Short CourtTM se vyvinuli dva sporty stejných parametrů M - Squash v Anglii a Ricochet v Kanadě. Na obrázku vidíte 2 kurty M-Squash instalované v Sokolově

Firma In-Tec Vám současně nabízí kvalitní a široký sortiment sportovních potřeb pro hru Squash, M- Squash a Badminton v zastoupení přímých výrobců.

   
Armoucoat FIBERESIN INDUSTRIES, INC. HOLLMAN HARDMASS JUNCKERS
   
 
+ KONTAKT
Vachkova 1016 / 5
104 00 Praha 10

tel.: +420 602 311 559
e-mail: in-tec@volny.cz
    omnet webdesign 2006